Plattformtjenesten nabobil

Plattformtjenesten nabobil

I dagens innlegg skal jeg ta for meg hvordan den norske plattformtjenesten nabobil.no fungerer, hvem aktørene er og hva plattformen gjør for å senke brukernes transaksjonskostnader. 

bilde hentet fra blogg.nabobil.no

Hva er plattformtjenester?

Plattformtjenester er kort fortalt en tredjepart som utveksler tjenester mellom to eller flere uavhengige parter. Det handler om forretningsmodeller som skaper verdier via transaksjoner mellom uavhengige grupper som vanligvis er konsumenter og produsenter. Teknologi ligger til grunn for fundamentet til digitale plattformer, men teknologi utgjør ikke plattformen i seg selv. (hentet fra regjeringen.no)

Om nabobil:

Plattformtjenesten jeg har valgt å fokusere på er nabobil. Nabobil er en nett- og mobilbasert utleietjeneste av privatbiler for både forbruker- og næringsmarkedet. Det er en plattform som kobler bileiere og leietagere sammen. E24 skriver i 2019 at nabobil er den største norske bildelingstjenesten, og er tilstede i 200 kommuner og 90 byer. Oslo er den byen der det er størst aktivitet. Dette er en veldig smart tjeneste for de som ikke har bil tilgjengelig eller eier, men trenger det til en ærend eller om man skal på en hyttetur.

skjermdump av nabobil.no

Nabobil ligner de amerikanske bildelingstjenestene relay trade og getaround, som tilbyr langtids- og kortidsleie. Nabobil er i dag kjøpt opp av getaround, som er den største bildelingsaktøren i verden. Slik som Airbnb gjør, bare med leiligheter, hytter, hus osv.

Avis zipcar, Hertz bilpool, move about, otto og vy leier altså ut sine egne biler, mens nabobil eier ingen biler i det hele tatt. Man får halve prisen hos nabobil enn hos for eksempel Avis. Hos nabobil kan man eksempelvis leie en Toyota Yaris til 300kr per døgn eller 60kr per time. Hos Avis koster en liten økonomisk bil fra 749 kroner døgnet. 

bilde hentet fra nabobil.no

Målet med plattformtjenesten er at man i storbyer som Oslo skal kunne leve uten egen bil, mens man i småbyene gjerne kunne droppe bil nummer to. I Oslo har de prosjekter som bilfritt byliv, bompenger og en massiv kollektivsatsning. Det skal være et grønnere alternativ enn å eie bil. Norske biler står parkert nesten 97 prosent av tiden. Ved å dele privatbiler er nabobil-brukere med på å utnytte de ressursene som allerede finnes. Dersom flere velger å dele bilen sin, kan norske forbrukere bidra til enda bedre utnyttelse av bilparken. Å kjøre bil bidrar ikke til å redusere klimautslipp. Men gjennom å dele på den eksisterende bilparken, kjøre sjeldnere og velge elbil når du kan, så er nabobil en positiv bidragsyter til fremtidige utslippskutt. De har også en blogg hvor de skriver om nyheter og ting som skjer rundt virksomheten. 

Her er en video som viser hvordan nabobil fungerer:

Hvem er aktørene?

Nabobil eier ingen biler selv, så for at denne plattformen skal gå rundt må det utleiere og leietakere til.

Kunder og tjenesteytere i nabobil kan deles opp på denne måten:
– personer 23+ med førerkort
– de som har behov for bil, for kortere eller lengre tid
– de som ønsker å leie ut bilen sin
– personer i byer/kommuner der nabobil finnes
– mennesker som ikke eier sin egen bil, men har behov for det til tider.
– de som ønsker en grønnere fremtid

Hva gjør nabobil for å senke transaksjonskostnader?

Transaksjonskostnader er de ressursene som går inn i å velge de beste, rimeligste eller tryggeste produktene/tjenestene. Dette vil si at transaksjonskostnader skjer i forbindelse med forhandlinger og andre sosiale interaksjoner forbunnet med en økonomisk transaksjon, samt usikkerheten og tidsbruken knyttet til dette valget. Det er også her delingsøkonomien kommer inn og kan bli med på å redusere disse transaksjonskostnasdene (hentet fra estudie). I boken «nettverksøkonomi» av Arne Krokan kan man finne mer om denne prosessen som består av seks steg for å senke transaksjonskostnadene til forbrukeren:

Søkekostnadene: handler om å finne frem til de mest aktuelle alternativene, og tiden og ressursene man bruker på å finne de beste og raskeste alternativene. Krokan nevner at dagens søkekostnader er lavere enn før, siden vi i dag har en mengde med ulike søkemotorer som raskt finner svar på det vi måtte lure på (Krokan 2019, s.72). Nabobil lar deg enkelt filtrere ulike kjøretøy på nettsiden eller i appen slik at du kan bestemme hva du vil se og få mer konkrete søk etter behov.

Informasjonskostnadene: Her ønsker forbrukeren å få mer detaljert informasjon om tjenesten (Krokan 2019, s.75). Det er ressurser som går med til å finne mer detaljert informasjon om de ulike alternativene. Hver utleier har en egen profil med informasjon om dem. Informasjonskostnadene blir senket ved at man blant annet kan vurdere utleiere fra en til fem stjerner. Det er med på at fremtidige leietagere kan avgjøre på en sikker måte, basert på tidligere vurderinger av utleier. På profilen kan man også se hvor fort utleieren svarer, bilde av bilen, lokasjon, pris, hvor gammel bilen er, anmeldelser og hvor lenge han/hun har vært medlem.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 5f5736a100f5c3844aa6b654_TIL-BLOGG-OG-FEST.001-1024x1024.jpeg
bilde hentet blogg.nabobil.no

Forhandlingskostnadene: Handler om leveransevilkår som vi må forholde oss til. Transaksjonen er allerede forhåndsbestemt og skjer gjennom plattformen, på den måten slipper begge aktørene å bruke mye tid på dette og behøver ikke å forhandle og avtale om vilkårene mellom seg. Her er tillit veldig avgjørende.

Beslutningskostnader: Forbrukeren bestemmer seg for om de skal benytte tjenesten eller ikke (Krokan 2019, s.77). Før du bestemmer deg for å leie en bil hos nabobil kan du se vurderinger fra tidligere leieforhold på de forskjellige utleiernes profiler. Dette er viktig for å senke beslutningskostnadene. 

Evalueringskostnader: Når forbrukeren tar en vurdering om de er fornøyde med tjenesten eller ikke. Her har de som har benyttet seg av tjenesten mulighet til å vurdere hva de syntes. Føler de at de fikk det de betalte for? Hva opplevelsen positiv? Du har mulighet til å vurdere opplevelsen din.

Tvangskostnader: Er vanligst i en situasjon hvor det foregår kjøp og forbrukeren ønsker å heve kjøpet, hvis forbrukeren ikke er fornøyd med produktet eller tjenesten (krokan 2019, s.79). Nabobil gjør mye for å hindre disse tvangskostnadene. Utleier og leietager har egen profil, bilder og informasjon om bilen. Leier man hos nabobil er det også inkludert forsikring hvis det skulle skjedd et uhell.

skjermdump fra nabobil.no

Avlutningsvis: De siste årene har delingsøkonomi i økende grad blitt brukt som betegnelse på en rekke nye økonomiske aktiviteter. Det er rekordmange nordmenn som deler bilen sin. Det er nå nesten 8000 biler på plattformen og bilene er delt hele 60.000 ganger det siste året. Jeg tror absolutt at det kommer til å komme enda flere slike plattformer og tjenester. Det er med på en grønnere hverdag og det blir fler og fler som er opptatt av akkurat dette. Jeg tror nok ikke at Nabobil kommer til å ta over, men fler vil nok bruke det etter hvert, da dette virker som å gå på skinner og det øker stadig med brukere.

Kilder: 

https://nabobil.no

https://www.dn.no/grundervirksomhet/tesla/delingsokonomi/nabobilno/0-100-pa-sekunder-for-privat-leiebil/1-1-5457782

https://blogg.nabobil.no/blog/aldri-for-har-sa-mange-delt-bilen-sin

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-4/id2537495/sec4

Krokan, Arne. 2019. «nettverksøkonomi». Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi, av Arne Krokan. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Bloggen til foreleser Arne Krokan:

https://www.krokan.com/arne/

2 kommentarer til «Plattformtjenesten nabobil»

  1. Veldig bra innlegg, Stine! Jeg likte spesielt hvor godt du snakket om hva Nabobil gjør for å senke brukernes transaksjonskostnader. Tommel opp om du også hadde sett på de andre også, hvis du har tid til det 🙂

    Husk bare å referere i løpende tekst når du forklarer hva plattformtjenester og transaksjonskostnader er. Definisjoner er veldig viktig å koble til kilder! Ellers kan du undersøke om bildene du har brukt også kan hentes direkte fra Nabobils nettside, og ikke fra tredjeparter som har gjengitt Nabobil.

    Men dette var et veldig informativt og godt innlegg – bra jobba 😀

Legg igjen en kommentar til stineabrahamson Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *