Filterbobler og ekkokamre – ufrivillig filtrering

Filterbobler og ekkokamre – ufrivillig filtrering

Vi legger fra oss spor på mobiltelefonen og datamaskinen hver dag. Det gjør vi gjennom klikk, søk og nettsider vi besøker. Disse sporene fanges opp av algoritmer som gjør at hver enkel bruker får sin egen filterboble. Vi kan ha samme søkeord, men forskjellige resultater. I dette innlegget skal jeg ta for meg filterbobler og ekkokamre. Jeg skal snakke om hva dette er og hvordan det fungerer. Videre skal jeg ta for meg hvilke konsekvenser dette kan gi samfunnsutviklingen og om de har noe påvirkning på digital markedsføring.

Hva er filterbobler og ekkokamre?

Forfatteren Eli Pariser er den første til å bruke begrepet «filter bubble». Dette ble kjent gjennom boken hans «the filter bubble» som ble utgitt i 2011. I følge SNL er filterboble en systematisk, individuelt tilpasset avgrensning av informasjon og opplevelser på internett som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper. En filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Når du søker på google, sørger en algoritme for å gi deg informasjon som stemmer med de synspunktene som inngår i brukerprofilen din basert på tidligere klikk og søk. Slik isoleres vi i vår egen kulturelle og ideologiske boble. Vi blir samtidig utestengt fra annen informasjon vi også kanskje hadde hatt godt av å vite. Problemet her er at vi ikke selv bestemmer hva vi vil ha av informasjon, og at vi ikke vet hva som blir filtrert bort. 

bilde hentet fra medium.com

Etter at filterboblen er tilpasset, sies det at man blir «fanget» i ett ekkokammer. Her blir alt forsterket gjennom repetert informasjon, ideer eller oppfatninger(hentet fra wikipedia), akkurat som et ekko. Ekkokamre oppstår der likesinnede deler de samme perspektivene, meningene og holdningene med hverandre. Dette fører til at vi blir veldig låst til de vi har sugd til oss av informasjon, og ikke ser andre perspektiver og meninger. Dersom du er inne på en nettside (f.eks forum) eller med en gruppe mennesker som kun snakker om en side av en sak, kan dette bety at du er i et ekkokammer. Et ekkokammer er noe vi selv oppsøker.

Denne videoen forteller kort og enkelt om filterbobler og ekkokammer:

Konsekvensene ved filterbobler og ekkokamre i digital markedsføring?

Mange nettbedrifter jobber for å skreddersy sine tjenester slik at de tilpasses ulike brukergrupper. Tilpassingen skjer ut fra innsamlet informasjon om brukernes preferanser, for å gi kundene den beste markedsføringen. Det gjelder både kommersielle tjenester, nyhetstjenester og søketjenester. De vet hva kunden tidligere har kjøpt, og hva andre, som har de samme interessene, har kjøpt. Vi beveger oss mot en verden der internett viser oss det de tror vi ønsker å se, men ikke nødvendigvis trenger å se, ifølge Eli Pariser.

Filterbobler er absolutt med på å påvirke den digitale markedsføringen. All den informasjonen som ikke blir sett på som nødvendig, blir filtrert bort og vi får kun opp den informasjonen som algoritmene mener passer oss. På den ene siden kan filterboblen være til fordel for digitale markedsførere da det gir mulighet til å tilpasse markedsføringen mot ulike forbrukere og deres interesser. Det gjør at man oftere får nyhetsbrev og annonser man interesserer seg for. Det blir mer lønnsomt for digitale markedsførere, da de slipper å bruke kostnader på å markedsføre mot forbrukere som ikke er interessert.

Mens på den andre siden er denne filtreringen med på å hindre oss forbrukere til å få tilstrekkelig med informasjon og hva som skjer i verden, eller hvilke andre aktører som er tilgjengelige. Dette gjør at små og nye aktører på markedet sliter med å komme seg opp og frem gjennom disse filterboblene og ekkokamrene som allerede finnes. Dette gjelder ikke bare markedsføring, men også nyheter og politikk.

Noen kan også føle seg forfulgt av internettet uansett hvor de er på grunn av annonser som dukker opp Facebook eller google. Og det å bli eksponert for de samme tingene hele tiden kan bli irriterende for oss. Vi blir lei av det samme som dukker opp overalt og at vi aldri kan finne noe annen informasjon enn det vi allerede vet.

bilde hentet fra ted.com

Resultatet av dette kan medføre at vi større grad får bekrefte våre egne synspunkter, og får mindre tilgang til andre synspunkter eller meninger som er motstridene til våre egne. Jeg tror at filterbobler og ekkokammer kan stå i veien for samfunnsutviklingen. Når vi bruker internettet blir vi eksponert for det vi tidligere har vist interesse for, og det vi liker. Det som filterboblen ser på som irrelevant for uteblir, og vi får ikke med oss noe annet enn det vi egentlig vet fra før.  

Kilder:

https://snl.no/filterboble

https://ndla.no/subject:14/topic:1:185993/resource:1:107782?filters=urn:filter:94dfe81f-9e11-45fc-ab5a-fba63784d48e

bloggen til foreleser Arne Krokan:

https://www.krokan.com/arne/

One thought on “Filterbobler og ekkokamre – ufrivillig filtrering

Legg igjen en kommentar til Nina Magnussen Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *