Barrierer ved klimakommunikasjanen til Too good to go

Barrierer ved klimakommunikasjanen til Too good to go

Jeg skal se på hvilke av de fem barrierene og løsningene i artikkelen som er på pensum jeg tror har mest relevans for bærekrafts-kommunikasjon til Too good to go. Klimakommunikasjon har som hensikt å kommunisere til at målgruppen skal forstå viktigheten av klimaendringene og ikke minst skal budskapet ha som mål å bidra til handling hos målgruppen.

Hva er disse fem barrierene?

Per Espen Stoknes har identifisert fem psykologiske barrierer som gjør at vi fortsetter som før. Målgruppen vi har definert kan ha ulike barrierer som kan påvirke effekten av Too good to go sitt budskap til dem. Dette er fem barrierer som hver for seg, og samlet, bidrar til å forklare hvorfor det er så vanskelig å få til nødvendige endringer i holdninger og handlinger hos både politikere, ledere og alle jordens innbyggere. Disse fem barrierene er distanse, dommedag, kognitiv dissonans, fornektelse og vår identitet. Stoknes har også identifisert fem løsninger for å snakke om klima på andre måter som kan motivere oss til å endre oss. Jeg har valgt å fokusere på tre av disse barrierene:

Distanse

Vi opplever klimasaken som noe fjernt, på flere måter. Vi kan ikke se klimaendringene rundt oss. Isfjell som smelter, er vanligvis langt borte. Det samme gjelder steder som er utsatt for at havnivået stiger, flom, tørke, branner og andre klimaforstyrrelser skjer også som oftest langt unna oss.

Løsning: Bruke sosiale nettverk for å få budskapet hjem. Vi ønsker ofte å gjøre som de rundt oss gjør. Too good to go er veldig flinke til å spre budskapet, spre kunnskap og bruke de «riktige» influenserne.

Kognitiv dissonans

Konflikt mellom hva vi vet og hva vi gjør. Hvis vi gjør noe annet enn det vi vet er riktig å gjøre, vil vi oppleve et ubehag. Vi flyr, spiser biff og bruker fossilt brennstoff, selv om vi vet at det bidrar til global oppvarming.

Løsning: Det kan være vanskelig å ta klimavennlige beslutninger i hverdagen. Vi må gjøre det enklere å ta gode klimavalg ved å gjøre de mer tilgjengelige. Hvis vi gjøre det enklere å leve og handle grønt, vil vi får flere til å gjøre det. Too good to go har en enkel og gratis app å forholde seg til hvor de gjør en bestilling/reservasjon og senere kan kunden hente forundringsposen hos valgt butikk/restaurant. Og ikke minst er forundringsposene til en billig sum, som de aller fleste kan ta seg råd til.

Vår identitet

Identitet er så mangt, men handler kort om hvem du er og hva du står for. Dersom klimaendringene strider mot din identitet og handlinger vil dette i et større perspektiv føre til manglende evne til å tilegne seg informasjon om klimaendringer. Vi kjenner motstand når vi blir oppfordret til å endre oss.

Løsning: Vi trenger indikatorer og signaler som måler faktorer som vi personlig kan gjøre noe med. Too good to go må presentere løsningen sin på en måte som gjør at målgruppen ikke føler de må forandre seg selv som person.

Kilder:

https://forskning.no/handelshoyskolen-bi-klima-partner/5-barrierer-mot-klimatiltak/453056

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *