Too good to go mot FNs bærekraftsmål

Too good to go mot FNs bærekraftsmål

Vi kaster mat for mange milliarder kroner per år i Norge. Dette er ikke bærekraftig, verken for lønnsomheten, miljøet eller av etiske årsaker. Det er derfor Too good to go jobber mot FNs bærekraftsmål og delmål. Og det er akkurat det jeg skal snakke om i dagens innlegg. Videre skal jeg fokusere på de bærekraftsmålene jeg syntes er mest relevant for forretningsmodellen til Too good to go.

FNs bærekraftsmål

FN definerer sine bærekraftsmål slik: FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FN har laget 17 bærekraftsmål og 169 delmål som utgjør en plan for bærekraftig utvikling. For å skape bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe på tre områder: sosiale forhold, klima og miljø og økonomi. Målene ble vedtatt i 2015 og ble vedtatt med en forståelse for at økonomi, ulikhet og miljø påvirker oss mennesker på jorden i større grad enn vi først trodde.

hentet fra FN sin hjemmeside

Too good to go mot FNs bærekraftsmål

Jeg skal fokusere på bærekraftsmålene nr 2, 12 og 13. Det er disse tre jeg ser på som relevant for Too good to go sin forretningsmodell.

2: utrydde sult

Mål nr. 2 handler om at ingen skal sulte, og at alle mennesker skal ha tilgang på næringsrik og bærekraftig mat hele året. Verden vår inneholder mer enn nok mat til alle skal kunne spise seg mette. Likevel sliter verden med at det er mange mennesker som sulter. Visste du at 1/4 av maten som kastes i verden er nok til å mette alle som er sultne? Too good to go støtter Matsentralen Norge, som omfordeler overskuddsmat til mennesker som trenger den. I appen til Too good to go kan man enkelt donere en sum til Matsentralen for å være med på å utrydde sult og gi mat til de som trenger det.

12: ansvarlig forbruk og produksjon

Mål nr. 12 er for å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Delmål 3: innen 2030 halverer andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandel og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting. På verdensbasis går 1/3 av all maten som produseres i søpla, og her i Norge kaster vi mer enn 385 000 tonn mat hvert år. Det er nok til å mette 800 000 mennesker. Matproduksjon er ressurskrevende, og når så mye av maten ikke blir spist opp, blir dette et enormt miljøproblem. Det er ikke akkurat ansvarlig forbruk og produksjon. Dette målet er relevant for Too good to go da de ønsker at vi blir mer bevisste på valgene vi tar og at vi ikke sløser bort mat. Too good to go har allerede tatt noen initiativer som endring på holdbarhetsdatoer og datomerking, da holdbarhetsdatoer er ansvarlige for 10% av matsvinnet i Europa. Og det er fordi mange forbrukere ikke vet forskjell på «siste forbruksdag» og «best før».

13: stoppe klimaendringene

Mål nr. 13 handler om å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Matsvinn står for 8% av verdens klimautslipp. Hvis matsvinn var et land hadde det vært det tredje største landet i verden basert på utslipp, etter USA og Kina. Å redusere matsvinn er derfor et viktig tiltak for å bremse klimaendringene. Det er ti ganger mer miljøvennlig og ressurseffektivt å sørge for at maten som produseres, selges og lages, blir spist av mennesker enn at den behandles som avfall i etterkant. Og det er akkurat dette Too good to go jobber for hver dag. De ønsker at overskuddsmaten handler i folks mage og ikke i folks søppel.

Kilder:

https://www.facebook.com/toogoodtogoNorge/photos/fns-bærekraftsmål-nummer-12-ansvarlig-forbruk-og-produksjondelmål-3-innen-2030-h/1136422179842878

https://www.facebook.com/toogoodtogoNorge/photos/fns-bærekraftsmål-nummer-12-ansvarlig-forbruk-og-produksjondelmål-3-innen-2030-h/1136422186509544

https://www.facebook.com/toogoodtogoNorge/photos/fns-bærekraftsmål-nummer-12-ansvarlig-forbruk-og-produksjondelmål-3-innen-2030-h/1136422193176210

https://www.matvett.no/aktuelt/alle-må-bidra-til-å-løse-matsvinnfloken

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/utrydde-sult

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene

https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *