OKR – et system for gjennomføring

OKR – et system for gjennomføring

Ny måned og påskeferien er over, og vi er i gang med 3. del av digital markedsføring med foreleseren Karl Philip Lund. I denne delen skal vi ha om e-varehandel som hovedtema, noe som virker veldig spennende! Hvor vi blant annet utvikle et konsept, lanseringsstrategi og sette opp en velfungerende nettbutikk. Målet er å få en forståelse og innblikk i prosessen fra en ide utvikles, planleggingen, gjennomføringen og ikke minst selve lanseringen av konseptet. Og ved siden av skal jeg jevnlig oppdatere bloggen med innlegg som er knyttet til temaet e-varehandel. I dette innlegget skal jeg snakke om OKR styringssett – et system for gjennomføring og hvordan man kan komme i gang med OKR.

lånt av medium.com

Hva er OKR?

OKR er et system for gjennomføring og står for objective, key result. OKR er et enkelt styringssett som knytter målene til selskap, team og medarbeidere sammen for å omsette strategi i målbare resultater. OKR prosessen benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid. OKR bidrar til å forbedre internkommunikasjonen i selskaper ved at alles mål gjøres tilgjengelig for alle andre i selskapet. OKR erstatter ikke god ledelse og god bedriftskultur, men hvis du har fundamentet på plass så vil OKR løfte bedriften til neste nivå – hver gang. Helt enkelt kan du si at OKR handler om å svare på to grunnleggende spørsmål i alle ledd i organisasjonen hvert kvartal:

Objective: hva ønsker du å oppnå?

Key result: hvordan har du tenkt til å komme dit?

Objective er retningen, mens key result er hvordan du skal deg komme dit. Ved å besvare disse to spørsmålene hvert kvartal tvinger du frem prioriteringer og riktig fokus i bedriften. Organisasjoner som blir vandt til å sette høye mål og jobbe hardt for å oppnå målene skaper suksesshistorier! (inevo, 2019)

OKR blir brukt av blant annet Netflix, samsung, Spotify, twitter, Facebook, amazon og mange fler. Men det er fortsatt mange bedrifter i Norge som ikke vet om OKR.

Under har jeg lagt til en video som forklarer kort OKR:

Hvordan lage gode Objective?

En god objective er en kort inspirerende setning om hva teamet ønsker å oppnå. Her skal du komme opp med en ambisjon som gir mening for deg og ditt team. For å kunne få til en god objective vil det å sette en tidsbestemt periode være smart. Det vil være motiverende og smart å ha en frist, slik at bedriften må utarbeide en plan og strategi for å nå målet innen den bestemte perioden. En god Objective er også mulig å gjennomføre uten å være avhengig av andre. Et eksempel på en god Objective og som er relevant for eksamen: opprette en brukervennlig, attraktiv og velfungerende nettbutikk.

Hvordan lage gode key result?

Key results må utarbeides etter objectives og utvikler strategien for hvordan en bedrift skal oppnå målene som er satt. Du bør skrive ned key results til hvert Objective og disse bør ha en tidsfrist, være spesifikke, målbare, tydelige og overkommelige. Eksempel på key results for eksamen kan være:

KR1: opprette en nettbutikk med et enkelt design og logo.

KR2: komme i gang med sosiale medier og markedsføre.

KR3: selge 20 produkter innen kvartalet er over.

hentet fra pixabay

Hvorfor bruke OKR?

OKR er en enkel måte å styre et selskap. OKR bidrar til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft. Det er i hovedsak fire fordeler med å benytte OKR:

 1. de viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
 2. alle i bedriften får vite hva som er viktig.
 3. du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. alle i bedriften vet hva som foregår. 

Hvordan komme i gang med OKR:

For å lykkes med OKR i en bedrift, anbefaler eksperter at du bør begynne i det små f.eks i en ledergruppe eller i et team med noen som liker å teste ut nye ting og/eller der det er høy grad av tillit. Test ut systemet med dette teamet i et kvartal og se hvordan det går. Ved å gjøre det slik får bedriften muligheten til å teste ut OKR systemet og se hvordan det går før de presenterer det for resten av bedriften. Eksempelvis kan man sende ut nyttige lenker, snakke om OKR i små grupper på 2-3 personer, trigge nysgjerrigheten og skap internt engasjement, ha et intro foredrag om OKR og avtal en 2-timers workshop. Etter det, avtal hvordan dere skal sette i gang med OKR og rapporter ukentlig, ha et diskusjonsmøte og presenter for hverandre for å holde hverandre oppdatert og gående, så ingen faller ut.

Kilder:

One thought on “OKR – et system for gjennomføring

 1. Hei Stine 😀

  Jeg synes du har skrevet et spennende innlegg og jeg liker godt strukturen på innlegget. Det sagt skulle jeg gjerne sett at du hadde med blant annet en konklusjon, men også gjerne en refleksjon over ulemper ved å ta i bruk et slikt styringssett.

  Videre bør du også henvise til alle påstander som ikke er dine egne eller allmenkjent, og da bør du forholde deg til Chicago-manualen.

  Bra jobbet, stå på 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *